Der aust

Den opprinnelige tomta til der aust var omtrent ved skolehuset. Seinere ble huset flyttet til der det er nå.
der-aust

Der aust i høyinga