Frøysaa skule

På bispevisitasen 1874 heiter det at skulehuset på Frøysaa er bordklædt, men ikkje måla. Det måtte vere bygt ikr. 1870, for på visitasen i aug 1870 hadde Iveland 1 fast skule, som truleg var Frøysaa. Ein rekneskap frå 1872 syner at skulehuset då sto ferdig. 

Det ser ut som de holder på å utvide skolen. Frøysaa der vest i bakgrunnen.

Skolen på Frøysaa

Lærere

  • Kristen Hansen Jeppestøl 23 mai 1875 – 1882
  • John Gundersen Engesland 1882-1920
  • Vikar Hans Eieland
  • Gunnar Heggland 1922-1946
  • Gerda Løland 1927-1946?