Tellef Tellefsen Frøysaa – Gamlemann

Tellef Frøysaa  - Gamlemann

Gamlemann

Malli Torjesdtr Tveit - Frøysaa

Malli Torjesdtr Tveit – Frøysaa

 

Mor til Tellef døde da han var 10 år gammel. Året etter gifta faren seg på nytt med enka Guri Knutsdtr. Tveit. Hun hadde 5 barn fra tidligere ekteskap med Torgie A. Tveit.

 

Et av disse barnene var Malli, som Tellef gifta seg med i 1925. De var da 18 og 19 år gamle.
I 1829 tok Tellef og Malli over gården. Det var nok ikke lett å ta styring med storgården, men de hadde en stor tjenerflokk til å hjelpe seg. Malli styrte med huset og tjenestejentene i tillegg alle barna de fikk. Eldste barnet Tellef ble født i 1826 og yngste barnet Søren ble født i 1852. Godt de hadde folk til å hjelpe seg! I samme året Søren ble født, fikk  eldstemann Tellef sitt første barn.

 

Tellef var med i det første heradstyret 1837-1841, men etter 4 år var det nok med politikken.

 

En liten historie: «Han skulle vere heller fåmælt — ein ikkje ukjent eigenskap i ætta. Dei fortel at kona hans prøvde å læra litt på han ein gong dei skulle i eit gjestebod. No måtte han tale med folk og ikkje sitja som ein annan stue, sa ho. «Æ meine du tale for okke begge» sa han berre.

 

Han var ein flink spelemann, men som mange andre la han bort fela tidlig.

 

I 1850 lot han de to eldste sønene (Telleiv og Torgeir) slippe til med gårdsstellet. Dei leide gården i 10 år.  Han lot ikke eldstegutten ta over garden før i 1873. Skøyte og follogskontrakt ble skrevet den 28 juli 1873. Prisen var 20.300 spd, noe som i dag tilsvarer omlag 4.1 millioner kroner. Så det var endel penger han måtte ut med for å ta over gården.

 

Det var ganske mange som hette Tellef på Frøysaa. For å skille dem fikk han navnet gamlemann. Eldste sønnen hans ble kalt for papa. De to eldste barna til papa ble kalt for Store-Tellei og Bitte-Tellei.

 

Dødsfald i Iveland
Den 3die ds. begravedes paa Iveland kirkegaard gamle Tellef Frøysaa, der ved sin død var i den høie alder af henved 89 aar. Den gamle havde altid været frisk og rask. Lige til det sidste aar gik han tilfods til byen og hjem igjen, en strækning af 8 a 9 mil.

For 36 aar siden overleverede han halvdelen af sin store og værdifulde gaard til sin ældste søn, Tellef Frøysaa, vestre. Og for noget over 20 aar siden gav han den anden halvdel til sin ældste sønnesønn, Tellef Frøysaa, østre. Førend han overlod sine midler til børnene var han utvivlsomt oplandets mest formuende mand. Men ingen skulde merke at han var den rige mand. Der var intet af kaksetypen ved ham; han var arbeidsom, stille og beskeden i al sin færd. Han og hans kone var alltid venlige, gjæstfrie og tjenstvillige mod alle. Navnlig var der hos dem et tilflugststed for de fattige og smaa i samfundet. Deres hele afkom er: 15 børn hvoraf 10 lever. 75 børnebørn hvoraf 52 lever, 46 børnebørnsbørn hvoraf 36 lever. Altsaa tilsammen 136 afkom hvoraf 98 lever.

Gamle Tellef Frøysaa havde alles agtelse og tillid i sin bygd. Han vil sent glemmes. Velsignet være hans minde.

Fædrelandsvennen sept 1895

Forfedre
gamlemann

Foreldre og besteforeldre til Gamlemann

malli-torjesdtr-tveit

Foreldre og besteforeldre til Malli.

 

 

 

Etterkommere

gamlemann

 

Kilde: Iveland 1