Torgeir Tellefsen Frøysaa

Torje/Torgeir/Torjei og eldstebror Papa leide Frøysaa av Gamlemann fra 1850-1860.

Torgeir flytta først til øvre Eieland (1862-1874), deretter Ringan, nedre Lund, Oddernes (1874-1877) og kom seinere til Nedre Josland (1877-1896).

Telleiv Frøysaa hadde i grunnen kjøpt Eieland for son sin Knut og i hans namn. Knut budde den tid på Frøysaa og hadde just det året mist kona si. Den som difor kom til å flytte til Eieland, var Torgeir Frøysaa, eldre bror til Knut. Han kom kje heller anna i hug enn at det var han som skulle ha Eieland. Her budde han då i 12 år, og bygde nye uthus i den tida (1867). Det kom difor både uventa og ille med at broren Knut gifte seg att og flytta til Eieland i 1874. Men Torgeir laut vika.
Iveland 1, s477

Det var kanske ikke så rart han flytta ut av bygda noen år.

Torjei Josland, som han no blei kalla, dreiv som smed attåt gardsarbeidet. Han var sers god ljåsmed, og laga elles alt det folk hadde bruk for. Han var ogso mellom dei beste spelemennene, og spela i fleire bryllaup.
Iveland 1, s802

Ingen av barna tok over gården, så den ble solgt på skifteauksjon. Enka Kari flytta seinere til byen og døde der i 1932. Alla barna brukte Frøysaa som etternavn da de ble voksne.

Forfedre

torjetellefsenfroysaa

Torje Tellefsen Frøysaa

mariolsdtrleesland

Marie Olsdtr Leesland

karengurineolsdtrlandsverk

Karen Gurine Olsdtr Landsverk

Etterkommere

Papa
Papa